Годишен план за ползване на дървесина

Коригиран годишен план за ползване на дървесина към 25. 01. 2022г.
Файл
Добавен
09.02.2022 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина за 2022г.
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Маджарово
Променен ГП 11. 10. 2021.pdf
Файл
Добавен
01.11.2021 / ДГС Маджарово
Променен ГП
Файл
Добавен
11.10.2021 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина 2021г.
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Маджарово
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС МАДЖАРОВО ЗА 2020 ГОДИНА
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Маджарово за 2019 година. Коригиран.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Маджарово
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2019г. в горски територии - държавна собственост
Файл
Добавен
29.01.2019 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина - 2019 г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Маджарово
Променен Годишен план за ползване на дървесина през 2018г. в ДГТ с включени допълнителни преходни отдели.
Файл
Добавен
09.02.2018 / ДГС Маджарово
Годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Маджарово" за 2018 г.
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Маджарово
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС МАДЖАРОВО ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
16.11.2016 / ДГС Маджарово