Процедури

Процедура № 1145 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 06.07.2017
Втора дата
Начална цена 1,080.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата услуга
Предмет Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работещите в ДГС Маджарово

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.