Процедури

Процедура № 1157 на ДГС Маджарово

Процедура № 1157 на ДГС Маджарово от 27.07.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 27.07.2017
Втора дата
Начална цена 17,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата услуга
Предмет „Техническо обслужване МПС, собственост на ДГС „Маджарово“ по обособени позиции

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.