Процедури

Процедура № 1365 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 11.09.2017
Втора дата
Начална цена 95,802.55 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Маджарово ЛСФ-2017г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1710
Дървесен вид чб, бб, бл
Едра 38 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3301 куб.м.
За огрев 521 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3860 куб.м.