Процедури

Процедура № 1366 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 11.09.2017
Втора дата
Начална цена 403,656.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Маджарово ЛСФ-2017г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1709
Дървесен вид чб, бб, бл
Едра 155 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 18612 куб.м.
За огрев 111 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 18878 куб.м.