Процедури

Процедура № 1444 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 16.10.2017
Втора дата
Начална цена 167,334.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Маджарово ЛСФ-2017г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1711
Дървесен вид чб, бб, бл, ак, гл
Едра 24 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 6939 куб.м.
За огрев 607 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 7570 куб.м.