Процедури

Процедура № 1763 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 26.01.2018
Втора дата
Начална цена 171,018.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен съгласно чл.155 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № 1801
Дървесен вид бл; цр
Едра 2 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 4128 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4163 куб.м.