Процедури

Процедура № 1857 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 07.02.2018
Втора дата
Начална цена 47,536.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата директно възлагане
Предмет Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1803 и 1804

Данни за дървесината

Обект/и № 1803; 1804
Дървесен вид чб; бб; бл
Едра 0 куб.м.
Средна 307 куб.м.
Дребна 79 куб.м.
Технологична 1332 куб.м.
За огрев 50 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1768 куб.м.