Процедури

Процедура № 1864 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 27.02.2018
Втора дата
Начална цена 150,727.36 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Попълване на тополови и други широколистни култури и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово

Данни за дървесината

Обект/и № 1891
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.