Процедури

Процедура № 1951 на ДГС Маджарово

Процедура № 1951 на ДГС Маджарово от 20.04.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 20.04.2018
Втора дата
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата доставки
Предмет "Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП ДГС Маджарово - за срок 3 години"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.