Процедури

Процедура № 2090 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 15.05.2018
Втора дата
Начална цена 14,828.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина обект 1805 и 1806

Данни за дървесината

Обект/и № 1805; 1806
Дървесен вид бл; цр
Едра 4 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 603 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 629 куб.м.