Процедури

Процедура № 2167 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 18.06.2018
Втора дата
Начална цена 9,702.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина в обект 1805

Данни за дървесината

Обект/и № 1805
Дървесен вид бл
Едра 3 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 378 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 396 куб.м.