Процедури

Процедура № 2255 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 05.07.2018
Втора дата
Начална цена 13,924.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Директно възлагане
Предмет Възлагане на дърводобив, сеч и извоз до временен склад за обект 1807

Данни за дървесината

Обект/и № 1807
Дървесен вид бб, чб, бл
Едра 16 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 492 куб.м.
За огрев 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 516 куб.м.