Процедури

Процедура № 4039 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 25.03.2020
Втора дата 30.04.2020
Начална цена 105,946.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2008 от ДГТ, в обхвата на дейност на ТП ДГС Маджарово.

Данни за дървесината

Обект/и № 2008
Дървесен вид бб, чб, бл, кдб, цр
Едра 90 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1522 куб.м.
За огрев 1203 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2815 куб.м.