Процедури

Процедура № 4050 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 15.04.2020
Втора дата 18.05.2020
Начална цена 2,679.69 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.