Процедури

Процедура № 4917 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 30.11.2020
Втора дата
Начална цена 2,444.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2012, подотдел: 147г, по чл.27

Данни за дървесината

Обект/и № 2012
Дървесен вид чб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 104 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 104 куб.м.