Ценоразписи

Ценоразпис физически лица 001
Файл
Добавен
15.12.2021 / ДГС Маджарово
Ценоразпис 2107-2
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Маджарово
Ценоразпис обект 2107-1
Файл
Добавен
11.10.2021 / ДГС Маджарово
Ценоразпис 2108-3
Файл
Добавен
02.03.2021 / ДГС Маджарово
Обект 2108-2
Файл
Добавен
02.03.2021 / ДГС Маджарово
Ценоразпис 2108-1
Файл
Добавен
19.02.2021 / ДГС Маджарово
ЦЕНОРАЗПИС ОБЕКТ 2011-2
Файл
Добавен
09.02.2021 / ДГС Маджарово
ЦЕНОРАЗПИС ОБЕКТ 2012-1
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Маджарово
ЦЕНОРАЗПИС ОБЕКТ 2011-1
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Маджарово
Ценоразпис 2010-3
Файл
Добавен
23.12.2020 / ДГС Маджарово
ЦЕНОРАЗПИС ОБЕКТ 1908
Файл
Добавен
22.12.2020 / ДГС Маджарово
ЦЕНОРАЗПИС ОБЕКТ 2011-1
Файл
Добавен
22.12.2020 / ДГС Маджарово
ЦЕНОРАЗПИС ОБЕКТ 2009-2
Файл
Добавен
15.12.2020 / ДГС Маджарово
ЦЕНОРАЗПИС ОБЕКТ 2009-1
Файл
Добавен
15.12.2020 / ДГС Маджарово
ЦЕНОРАЗПИС ОБЕКТ 2010-2
Файл
Добавен
26.11.2020 / ДГС Маджарово
Ценоразпис обект 2010-1
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Маджарово
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по реда на чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за обект 1811
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Маджарово
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по реда на чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за обект 1809 и 1810
Файл
Добавен
12.11.2018 / ДГС Маджарово
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ЗА ОБЕКТ № 1805
Файл
Добавен
01.10.2018 / ДГС Маджарово
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по реда на чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
27.07.2018 / ДГС Маджарово