Документи

Обявление по чл.115 от ЗГ.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Маджарово
обявление местни търговци 2020г.
Файл
Добавен
31.10.2019 / ДГС Маджарово
Обявление местно население-физически лица
Файл
Добавен
11.10.2019 / ДГС Маджарово
Обявление местни търговци.
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Маджарово
Обявление за задоволяване на местното население с дърва за огрев на територията на ТП ДГС Маджарово
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Маджарово
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП ДГС МАДЖАРОВО ЗА ЛФ 2018Г
Файл
Добавен
01.11.2017 / ДГС Маджарово
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП ДГС МАДЖАРОВО ЗА ЛФ 2017Г.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Маджарово
Указания за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017г.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Маджарово