Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: гр. Маджарово, ул. „Петър Ангелов” № 7А П.К. 6480, или офис Харманли, гр. Харманли, ул. "Петко Каравелов" №2, П.К. 6450

e-mail : dgsmadjarovo@uidp-sliven.com
тел. 0884 020518
факс