Процедури

Процедура № 2271 на ДГС Маджарово

Процедура № 2271 на ДГС Маджарово от 06.08.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 06.08.2018
Втора дата
Начална цена 5,510.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание
Предмет Косене на пасища с обща площ 688,8 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.