Процедури

Процедура № 4076 на ДГС Маджарово

Процедура № 4076 на ДГС Маджарово от 22.04.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 22.04.2020
Втора дата 20.05.2020
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника - компютри, принтери, скенери, копирни машини, UPS устройства за нуждите на ТП ДГС Маджарово“.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.