Процедури

Процедура № 4731 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 14.10.2020
Втора дата
Начална цена 20,892.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2010, подотдел: 124-к по чл.27

Данни за дървесината

Обект/и № 2010
Дървесен вид чб, бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 872 куб.м.
За огрев 17 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 889 куб.м.