Процедури

Процедура № 4870 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 10.12.2020
Втора дата
Начална цена 43,381.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на изпълнението на услугата по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово – ЛФ - 2021г.“ за Обект № 2101

Данни за дървесината

Обект/и № 2101
Дървесен вид бл, здб, мжд
Едра 72 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 89 куб.м.
За огрев 1685 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1846 куб.м.