Процедури

Процедура № 5053 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 26.01.2021
Втора дата
Начална цена 10,622.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2108, подотдели: 123-а, з, я, 124-ж, ф, ю, 121-т, 623-г, д, по чл.27 от "Наредбата".

Данни за дървесината

Обект/и № 2108
Дървесен вид чб, тп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 452 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 452 куб.м.